Port Açma Nedir?

PORT YÖNLENDİRME NEDİR ?

Port yönlendirmeyi anlamadan önce bilmeniz gereken birkaç temel bilgi vardır.

1- İnternetteki herbir cihazın bir IP adresi vardır. IP adresi cihazı tanımlayan bir rakam kümesidir.

2- Herbir IP adresi birçok porta bölünmüştür. Bir bilgisayar diğer bir bilgisayara bilgi gönderirken IP adresindeki bir porttan diğer IP adresindeki bir porta gönderim yapar.

3- Bir port aynı anda sadece tek bir program tarafından kullanılabilir.

Bu genel bilgilere göre NAT hakkında konuşulabilir. NAT uzun yazılışı Network Address Translation olan, Türkçeye network adres çevrimi olarak çevirebileceğimiz bir yapıdır. NAT bir IP adresini alır ve basitçe birçok IP adresine böler.

 

Yukarıdaki şekilde bir harici IP adresi iki dahili IP adresine bölünmüştür. İlk IP adresi IP Address1 gateway ( geçiş kapısı ) olarak isimlendirilir. IP Address 2 ise ilk bilgisayarın IP adresidir. Burada router ın dahili ve harici olmak üzere iki IP adresi olduğuna dikkat edin. Router ın dahili IP adresi ağdaki tüm bilgisayarların gateway idir.

Lokal ağdaki bilgisayarlar sadece lokal IP ( dahili ) leri görebilirler. Bu yüzden lokal ağdaki bilgisayarlar lokal ağ dışına direkt olarak veri gönderemez. Dışarıya yani internet ortamına gönderilecek veriler önce gateway e gönderilir. Gateway in router ın lokal IP adresi olduğunu unutmayın. Daha sonra router bu bilgileri alır ve internet üzerine yayınlar. Aynı şey tersi içinde geçerlidir. İnternet üzerindeki bir bilgisayar lokal ağı direkt olarak göremez öncelikle router ile haberleşmesi gerekir yani sadece router ın harici IP adresini görür. Router a bilgi geldiğinde router ın öncelikle bu bilgi ile ne yapması gerektiğine karar vermesi gerekmektedir. Port yönlendirme basit olarak router ın bu bilgiyi ne yapacağına karar vermesini sağlar. Bir port aynı anda sadece bir program yani sadece bir IP tarafından kullanılacağı için bir karışıklık meydana gelmez.