Sokaklarda, dükkanlarda, toplu taşıma araçlarında, ofis ve apartmanlarda toplam 3 milyondan fazla kamera sistemleri bulunmaktadır. 2009 yılından bu yana Türkiye genelinde kamera sistemleri yasal çerçeveler gereği ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl sayıları artarak hayatımızın her alanına girmektedir.
Kişilerin haklarına oldukça yararlı olan kamera sistemleri suç işlemeyen vatandaşların temize çıkması ve çalışan işçilerin kontrolü ve kişisel ihmalkarlıktan kaynaklanan kazaları, annelerin çocuklarını emanet ettiği bakıcıları gözlemek yada santralletde canlı gözlem yapmak gibi seçenekleri çoğaltarak kameraların ne kadar yararlı ve vazgeçilmez olduğunu sıralayabiliriz. Kamera ihtiyaca göre monte ve dizayn edilmektedir. Bazı firmalar hırsızlığı önlemede bu sistemleri kullanmaktadır. Devletin ise trafik cezalarında ve genel etrafı gözetleyen Speed dome kameralarla güvenliği ve trafiği denetleme açısından birinci yardımcısı güvenlik kamerasıdır.
Bilinmelidir ki kamera sistemi kurulumu Türkiye gibi Avrupa’nın gerisinden gelmekte olan ülkeler kameraları tam olarak kontrol ya da hırsızlık önleyici olarak görmektedirler. Aslında güvenlik kameralarını ilk kullanan ülkeler kameraları performans arttırmak, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için kullanmaktadırlar. Personelin nerede yavaş kaldığını yada idmanlarda ne gibi hatalar yapıldığını geriye dönük güvenlik kameralarından belirleyen eğitmen yada denetçiler bu görüntüleri anlık izleyerek performansların genel olarak nasıl arttırılabileceği hakkında kamera görüntülerine bakarak toplantılar yapmaktadırlar.
Devlet ticari araç sahiplerine cafe ve kahvelere kamera sistemini zorunlu tutmaktadır. Bu zorunluluk insanların bu sistemlerle iç içe olmasının yanında bu sistemleri daha ilerilere götürebilmesi için kendilerine ilham vereceği düşüncesindeyiz. Kamera sistemleri ilk yapıldığı zamanlarda gözetlenme duygusu yaşayacak olan personel yada apartman sakinleri bu sistemlere şiddetle karşı çıkmalarına rağmen şimdi özellikle her birey bu sistemlerin olması ve neredeyse mecburi olmasını istemektedirler. Güvenlik ve güvende olma duygusu öncelikli gelip gözetlenme hissini neredeyse ortadan kaldırmıştır.
Kamera Sistemi Gerekliliği
Hiçbir sistem kalıcı değildir, elbette kamera sistemleri de kalıcı olmayacak ama gelişerek, isim değiştirerek, üzerine eklenerek insanoğlunun hayatında olmaya devam edecektir. Kayıt altında olmak kişilik haklarına müdahale olmadığı sürece temiz ve işinde, gücünde olan insanlar için inanılmaz bir olaydır. En basitinden, aracını park etmek isteyen vatandaşlar bile dükkanında kamera takılı olan bir işyerinin önüne arabalarını çekmek istemeleri güvende olma hissinden kaynaklanmaktadır. Kamera kayıt altında olduğu sürece arabası korunacak, kendisi de rahat edecektir.